IMG-846fb5df8a48605a0bd4e230cad4a548-V (2)

Образователен процес

Образователният процес и педагогическото взаимодействие в детската градина се реализира чрез иновативна програмна система, съобразена с държавния образователен стандарт и философията на М. Монтесори, в която основното мото е „Помогни ми да се справя сам”.

Екипът споделя философията на М. Монтесори и вярва, че когато едно дете е независимо, уважавано, самоуверено, с право на избор и свобода, то придобива необходимата емоционална зрялост за възрастта си и овладява успешно значимите компетентности, които ще му помогнат в бъдеще да се справи не само в училище, но и в живота.

Политиката на  детската градина е насочена към създаване на условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Създадени  са   условия за интелектуално, емоционално и личностно развитие на детето  в стимулираща образователна среда, в която детето има право на избор и свобода в различните дейности. Подготвената образователна среда в Монтесори класните стаи осигурява възможност на децата за самостоятелен избор на материали, учене чрез преживяване, експериментиране и изследване. Те са оборудвани с автентични Монтесори материали, разположени в 5 зони – зона Практически живот, Сензорика, Математика, Реч и Космос.

Приоритет в детската градина е формирането на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Акцент в работата е организиране на  нетрадиционни празници и развлечения, спортни състезания, експедиции, благотворителни концерти и др.  Уроците по  милосърдие, подкрепа и добродетелност се възпитават в децата и чрез провеждане на благотворителни кампании, в които вземат активно участие заедно с учителите, родителите и социални партньори.   Приоритет в работата на детската градина е и приобщаването на децата към българските традиции и обичаи за формирането на национални и общочовешки ценности.

img-fluid
img-fluid

На децата се предлагат и допълнителни педагогически дейности обучения по плуване, английски език, танци  и др., както и участие  в развлечения, състезания, конкурси, празници, благотворителни инициативи.

Политиката на детската градина е насочена към нови образователни модели, към промяна с поглед към по-доброто бъдеще на всички деца.

За нас е традиция  доброто партньорство с родителите, представлявани от училищно настоятелство, а формата за сътрудничество между всички участници в образователния процес е обществения съвет към детската градина. Ние поддържаме политика на отворени врати и насърчаваме родителите за активно участие в образователния процес и  в различните дейности на детската градина. Вярваме, че доброто сътрудничество и взаимодействие с родителите е гарант за успеха на детската градина.