Колектив 1
Колектив 2
img-fluid

Учители

Помощник – възпитатели

Колектив

Колективът се състои от високо квалифицирани специалисти, отличаващи  се с творчески заряд, всеотдайност, отговорност и иновативност в работата си. Всички педагогически специалисти са висше образование – специалност предучилищна педагогика, с професионална квалификация от НБУ – София „Специалист при групова работа с деца от 3-6 години по педагогика Монтесори” и с професионална квалификационна степен.

Помощник – възпитателите са с необходимата квалификация за заемане на длъжността и са преминали курс за прилагане принципите на Монтесори в работата с деца.