slides
Помогни ми да се справя сам

В работата си следваме основното мото на философията на М. Монтесори „Помогни ми да се справя сам”. ДГ „Мирослава” подготвя детето не само за училище, но и за живота, като дава възможности за развитие на фундаментални житейски умения.

flip
Помогни ми да се справя сам

Ние насърчаваме доверието, вдъхновяваме децата да изследват и откриват, да развиват своята индивидуалност и да се самоизграждат като учещи личности.

Традицията повелява

Приоритет в работата на детската градина е патриотичното възпитание, формирането на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата.

flip
Традицията повелява

Заедно в реалност и мечти

Ние поддържаме политика на отворени врати и насърчаваме родителите за активното им участие в различните дейности на детската градина.

flip
Заедно в реалност и мечти

Вярваме, че доброто сътрудничество и взаимодействие с родителите е гарант за по-доброто индивидуално развитие и щастливо детство на всяко дете.

Да оставим следи на доброто

Формирането на ценности и добродетели трябва да започне от ранна детска възраст, а ние, възрастните да бъдем добър модел за поведение, за да научим децата да се обичат, да правят добри дела, да проявяват милосърдие и състрадателност, да бъдат съпричастни, да преоткриват красотата и топлината в човешките отношения.

flip
Да оставим следи на доброто

Това са важни приоритети в подкрепата за личностното развитие на всяко дете, и са традиция за екипа на ДГ „Мирослава”

Нашата мисия

Нашата мисия е да създадем условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Да осигурима подкрепа за личностно развитие на децата и да създадем позитивен организационен климат за развитие на общността на детската градина.

img-fluid
img-fluid

Нашите цели

Устойчиво развитие на иновативен образователен модел чрез прилагане на метода на М. Монтесори в обучението, възпитанието и социализацията на децата за успешна подготовка не само за училище, но и за живота.

whale

Нашите предимства

ДГ „Мирослава” осигурява най-високо качество на предучилищна подготовка на децата чрез прилагане на иновативна образователна програмна система, основана на философията на М. Монтесори, най-добрите международни практики и държавните образователни стандарти.

Нашият иновативен екип е с доказан професионализъм, мотивиран за промени в образователната система, които гарантират по-добро качество на образователния процес и педагогическо взаимодействие.

Подготвената образователна среда в Монтесори класните стаи осигурява възможност за учене чрез преживяване, експериментиране и изследване.

Нашата цел е устойчиво развитие на иновативен образователен модел чрез прилагане на метода на М. Монтесори в обучението, възпитанието и социализацията на децата за успешна подготовка не само за училище, но и за живота.

За връзка с нас!

-

Пишете ни на:

info@dg-miroslava.com

Посетете ни на адрес:

Пловдив бул. Пещерско шосе 26

Връзка с нас

+359 32 642 350