Титул 1
Титул 2
285082294_1383436872158426_3827814321580981350_n
previous arrow
next arrow
img-fluid
img-fluid
img-fluid

ДГ"Мирослава"

Детска градина „Мирослава” – Община Пловдив е  институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се възпитават, социализират и обучават деца, чрез прилагане метода на М. Монтесори, от 3 – годишна възраст до постъпването им в първи клас.

Детска градина „Мирослава” е общинска детска градина, ползва имот – публична общинска собственост и функционира с  6 групи, с капацитет 138 деца.  Отличава се със съвременна, естетическа и функционална база. Сградата е санирана, светла и просторна, с кухня, изграден физкултурен салон, басейн  и съвременно оборудвани дворни площадки за всяка група. В двора на детската градина са разположени различни спортни площадки –  футболно и баскетболно игрище, площадка за фитнес, по БДП и атрактивна екозона с интерактивни табла с изображения на флората, фауната и забележителности от българската природа. Децата са разделени по възрастови групи в 6 занимални, с прилежащи помещения за спане, хранене и санитарни помещения. Сградата е изцяло газифицирана, всички стаи са оборудвани с климатици. Материалната база е обновена в съответствие със съвременните образователни тенденции. Обособени са различни зони за експериментиране и проектна работа и практическо приложение на знанията и уменията на децата. Детската градина разполага с медицински, административен и музикален кабинет, както и стаи за изучаване на английски език, БДП, библиотека, кът за релакс и др.