1-ва-а-група

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВТОРА „А“  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

Посрещне,УГ, дейност по избор и др. Подгот. за закуска, закуска I

ПС

 

Подвижни игри и др.

 

II

ПС

Подкрепителна закус

ка

III

ПС

Игри,

ДД извън ДОС и др.

Обяд, подгот вка за почив

ка

тоалет

Почив

ка, дейност по избор

Тоалет,

раздвижване,

подготовка за закуска,

закуска

I

ПС

Подвижни игри, ДД извън ДОС

и др.

II

ПС

Игри , ДД извън ДОС

и др.

7.00

8.30

8.30

9.20

9.20

9.40

 

9.40

9.50

9.50

10.10

10.10

10.30

 

 

 

10.30

12.00

12.00

13.00

13.00

15.00

15.00

16.00

16.00

16.20

 

16.20

16.30

16.30

16.50

16.50

19.00

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВТОРА „А”  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

          Ден   понеделник         вторник         сряда     четвъртък          петък
Бр.ситуации
 

 

Брой ситуации – 16

 

I

смяна

1. Околен свят

2. Музика 

 

1.Физическа култура

2. Математика

 

1.Изобразително изкуство

2.Околен свят

 

1.Музика

2.Български език и литература

 

1.Конструирани и технологии

2.Физическа култура

 

II

смяна

1.Физическа култура 1. Изобразително изкуство 1.Български език и литература

2.Околен свят

1. Български език и литература

 

1.Математика