1-ва-а-група

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПЪРВА „А“ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

Посрещне,УГ, дейност по избор и др. Подгот. за закуска, закуска I

ПС

 

Подвижни игри и др.

 

II

ПС

Подкрепителна закус

ка

III

ПС

Игри,

ДД извън ДОС и др.

Обяд, подгот вка за почивка

тоалет

Почивка, дейност по избор Тоалет,

раздвижване,

подготовка за закуска,

закуска

I

ПС

Подвижни игри, ДД извън ДОС

и др.

II

ПС

Игри , ДД извън ДОС

и др.

7.00

8.30

8.30

9.30

 

9.30

9.45

 

9.45

9.55

9.55

10.10

10.10

10.30

 

 

 

10.30

12.00

12.00

13.00

13.00

15.00

15.00

16.00

 

16.00

16.15

 

16.15

19.00

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПЪРВА „А“ ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

          Ден   понеделник         вторник         сряда     четвъртък          петък
Бр.ситуации
 

 

Брой ситуации – 14

 

I

смяна

1.Музика

2.Математика

 

 

1. Конструиране и технологии

2. Музика

 

1.Български език и литература

2.Физическа култура

 

1. Околен свят

2.Физическа култура

 

1.Изобразително изкуство

 

II

смяна

1.Български език и литература 1.Околен свят 1.Изобразително изкуство 1.Физическа култура

 

 

1. Околен свят