036-DSC_1011 as Smart Object-1

Мисия

ДГ „Мирослава” осигурява най-високо качество на предучилищна подготовка на децата чрез прилагане на иновативна образователна програмна  система, основана на философията на М. Монтесори, най-добрите международни практики и държавните образователни стандарти.

Създадена е стимулираща среда, в която децата се насърчават в различните дейности да развиват своя потенциал чрез правото на избор и свобода, учене чрез преживяване, съобразно индивидуалният си темп на развитие, като се поставят основите на любов към знанието за цял живот.

В Монтесори класна стая детето има свободата да развива практически умения и академични знания, като реализира потенциала си. В заниманията децата развиват ценностите на самостоятелност, самоувереност, сътрудничество, споделяне и уважение, толерантност и отговорност.

Предлагат се и допълнителни занимания – обучение по английски език, футбол, плуване, танци и др.; участия в развлечения, състезания, конкурси, празници,  експедиции, благотворителни инициативи и др.

В работата си следваме основното мото на философията на М. Монтесори „Помогни ми да се справя сам”. ДГ „Мирослава” подготвя детето не само за училище, но и за живота, като дава възможности за развитие на фундаментални житейски умения, любов към знанието, осъзнаване на себе си и другите, глобална култура, творчески подход и критично мислене. Ние насърчаваме доверието, стимулираме  любовта, творчеството и въображението, скрити във всяко дете. Вдъхновяваме децата да изследват и откриват, да развиват своята индивидуалност  и да се самоизграждат като учещи личности.

img-fluid
img-fluid
img-fluid