DSC04334

Документи за прием

Приемането, записването, преместването и отписването на децата в ДГ
„Мирослава“ се осъществява съгласно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив.

img-fluid