IMG-af68a6c973eba6789f54883831279e24-V

Визия

  • ДГ „Мирослава”- иновативна детска градина за предучилищно възпитание на 21 век – „Нов свят за нов човек” М. Монтесори.
  • Обучителен център за прилагане на иновативни методи и подходи в предучилищното образование, който предоставя правото на избор и свобода на детето в различните дейности и индивидуална подкрепа за личностното му развитие.
  • Учеща среда за деца, родители, учители и партньори, търсещи и намиращи подкрепа за надграждане на компетентности и осигуряване на щастливо детство за всяко дете.
  • Иновативен екип с доказан професионализъм, мотивиран за промени в образователната система, гарантиращи удовлетвореност и по-добро бъдеще на всяко дете.

Заслужено предпочитана детска градина от деца, родители, учители и ценена от обществеността.

img-fluid
img-fluid