Проект на Трета възрастова група “Приятели на птиците”

Как да превърнем опазването на природата и птиците в мисия? Като ги опознаем, обичаме и се грижим за тях. Това правят децата , родителите и учителите от трета група , който реализират първия по рода си четиригодишен проект “Птиците-наши приятели”. В контекста на Монтесори педагогиката човекът е неразривна част от природата и носи отговорност за нейното съхранение и опазване. Планираните дейности до момента включват тематични цикли, свързани с наблюдение, обследване и класификация на видове птици, тяхното устройство, местообитания, ролята им в природата, важни причинно-следствени връзки. Родителите са активни и конструктивни партньори и с интерес участват в открити уроци в Природонаучния музей, работа в изготвените от учителите книжки , в които децата затвърдяват знания, рисуват, оцветяват и моделират. Деца и родители наблюдават птици в почивните дни, а в детската градина споделят, като усвояват умения за споделяне и презентиране. БЗДП е партньор, който осигурява постери, литература и игри за децата. В периода 15 – 19.10.2023г. учителите, децата и родителите от Трета възрастова група реализираха чудесна, цветна фото изложба “Нашето птиче лято”. Тя е част от редица активности, свързани с реализацията на четиригодишен проект на групата “Птиците-наши приятели”, съвместно с БДЗП. С много ентусиазъм и художествен усет деца и родители споделиха своите невероятни уловени моменти и птичи приключения!