Съобщение 2

Тема на обучението: „Повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за прилагане на нови техники и упражнения в образователния процес“