URL адрес на профил на купувача:

Заповед за доставка на продукти по схемите - Училищен плод и Училищно мляко

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Профил на купувача

Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите - Училищен плод и Училищно мляко

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Профил на купувача

Резултат от обществена поръчка на Детска градина Мирослава

Профил на купувача

Протокол на комисията във връзка с обществена поръчка

Профил на купувача

Информация за удължаване на срока на обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Профил на купувача
Профил на купувача

Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила за ОП в ДГ Мирослава

Профил на купувача

ДОГОВОР СИТИГАЗ

Договор за доставка на природен газ от 02.06.2017 година

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Профил на купувача

РЕШЕНИЕ СИТИГАЗ

Решение - №263 / 31.01.2017 год.

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила за провеждане на процедури по обществени поръчки в ДГ "МИРОСЛАВА" Район "ЦЕНТРАЛЕН" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ и контрол при изпълнението им

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Профил на купувача

ДОГОВОР СИТИГАЗ

Договор за доставка на природен газ за 2016 година

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Профил на купувача

ФАКТУРИ - 2016

За да разгледате или изтеглите документа - кликнете върху линковете:

ДОГОВОР СИТИГАЗ - 2015

Договор за доставка на природен газ за стопански нужди от "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД" - гр.София за обект ДГ "МИРОСЛАВА"

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Профил на купувача

ФАКТУРИ

За да разгледате или изтеглите документа - кликнете върху линковете:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ДГ - МИРОСЛАВА - ДОСТАВКА НА ГАЗ

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Профил на купувача

СТАНОВИЩЕ СИТИГАЗ

За да изтеглите документа, кликнете върху изображението

Профил на купувача

РЕШЕНИЕ СИТИГАЗ

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Профил на купувача
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg