Слайд2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВТОРА „Б“ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

Посрещне,УГ, дейност по избор и др. Подгот. за закуска, закуска I

ПС

 

Подвижни игри и др.

 

II

ПС

Подкрепителна закуска III

ПС

Игри,

ДД извън ДОС и др.

Обяд, подгот вка за почивка тоалет Почивка, дейност по избор Тоалет,

раздвижване,

подготовка за закуска,

закуска

I

ПС

Подвижни игри, ДД извън ДОС

и др.

II

ПС

Игри , ДД извън ДОС

и др.

7.00

8.30

8.30

9.20

9.20

9.40

 

9.40

9.50

9.50

10.10

10.10

10.30

 

 

 

10.30

12.00

12.00

13.00

13.00

15.00

15.00

16.00

16.00

16.20

 

16.20

16.30

16.30

16.50

16.50

19.00

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВТОРА „Б“ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

          Ден   понеделник         вторник         сряда     четвъртък          петък
Бр.ситуации
 

 

Брой ситуации – 16

 

I

 смяна

1. Изобразително изкуство

2. Околен свят

1.Математика

2.Музика

1.  Околен свят

2. Физическа култура

 

 

1.Български език и литература

2.Музика

 

1.Физическа култура

2.Конструиране и технологии

 

II

смяна

1.Български език и литература 1. Математика

 

1. Околен свят 

2. Български език и литература

1. Физическа култура 1.Изобразително изкуство