Слайд3

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

Посрещне,УГ, дейност по избор и др. Подгот. за закуска, закуска I

ПС

 

Подвижни игри и др.

 

II

ПС

Подкрепителна закус

ка

III

ПС

Игри,

ДД извън ДОС и др.

Обяд, подготвка за почивка тоалет Почивка, дейност по избор Тоалет,

раздвижване,

подготовка за закуска,

закуска

I

ПС

Подвижни игри, ДД извън ДОС

и др.

II

ПС

Игри , ДД извън ДОС

и др.

7.00

8.30

8.30

9.00

9.00

9.25

 

9.25

9.35

9.35

10.00

10.00

10.20

10.20

10.45

 

 

10.45

12.30

12.30

13.30

13.30

15.00

15.00

16.00

16.00

16.25

 

16.25

16.35

16.35

17.00

17.00

19.00

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

          Ден   понеделник         вторник         сряда     четвъртък          петък
Бр.ситуации
 

 

Брой ситуации – 18

 

I

смяна

2. Български език и литература

3. Физическа култура

1.Музика

2.Физическа култура

3.Български език и литература

 

1.Околен свят 2.Изобразително изкуство

 

1. Музика

2. Околен свят

1. Математика

2. Конструиране и технологии

II

смяна

1.Околен свят 1.Конструиране и технологии

2.Околен свят

 

1.Български език и литература

2.Изобразително  изкуство

1.Математика 1.Физическа

култура