Слайд6

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

 

Посрещне,УГ, дейност по избор и др. Подгот. за закуска, закуска I ПС Подвижни игри и др. II ПС Подкрепителна закуска III ПС Игри, ДД извън ДОС и др. Обяд, подготвка за почивка тоалет Почивка, дейност по избор Тоалет, раздвижване, подготовка за закуска, закуска I ПС Подвижни игри, ДД извън ДОС и др. II ПС Игри, ДД извън ДОС и др.
7.00 – 8.30 8.30 – 9.30 9.30 – 9.45 9.45 – 9.55 9.55 – 10.10 10.10 – 10.30 10.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 16.15 16.15 – 19.00

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  В ПЪРВА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

          Ден   понеделник         вторник         сряда     четвъртък          петък
Бр.ситуации
 

 

Брой ситуации – 14

 

I

смяна

1. Музика
2. Математика
1. Музика
2. Конструиране и технологии
1. Български език и литература
2. Физическа култура
1. Околен свят
2. Физическа култура
1. Изобразително изкуство
II

смяна

1. Български език и литература 1. Околен свят 1. Изобразително изкуство 1. Физическа култура 1. Околен свят