Author: admin

Честито Рождество Христово

Честито Рождество Христово

В навечерието на най-светлите празници от годината екипът на ДГ „Мирослава“ бе удостоен със Свидетелство за дарение от ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Без подкрепата на родителите това високо и заслужено признание нямаше да е реалност и се надяваме, че и в бъдеще заедно ще поддържаме желанието на децата да правят добри

Съобщение 5

Тема на обучението: ,,Проектно – базирано обучение”, одобрена със Заповед РД 09-2747 от 14-07-2017г. на министъра на образованието и науката и УИН 26070007 в регистъра на МОН.

Съобщение 4

Тема на обучението: „Повишаване педагогическите компетентности на учителите за проследяване на постиженията на децата по метода на Монтесори“

Съобщение 2

Тема на обучението: „Повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за прилагане на нови техники и упражнения в образователния процес“

Съобщение 1

Тема на обучението: „Формирането на ключови компетентности – условие за повишаване на индивидуалния напредък на децата и личностното им развитие“

Коледуване в ДГ “Мирослава”

Коледуване в ДГ “Мирослава”

По стара българска традиция в навечерието на коледните празници коледарските наричания за здраве и берекет огласиха детската градина, а малките сурвакари пожелаха на всички деца и екипа на ДГ”Мирослава” дълъг живот и благоденствие! Огромно вълнение за  всички нас беше гостуването на фолклорна коледарска група от СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив. В истинска