Седмица на бащата – 2023″ в ДГ “Мирослава

За пореден път педагогическите специалисти на ДГ „Мирослава” откриват онези ефективни форми за личностна подкрепа, които мотивират както деца, така и родители да се включат в предизвикателството „Седмица на бащата”, защото най-ценни са моментите, прекарани с децата. Опознавайки света на детето, бащите запълват емоционалния му резервоар и нуждата му от връзка с тях.