„Весело пътешествие без произшествия“ – празник по безопасност на движение по пътищата

По традиция всяка година в ДГ „Мирослава” се организира празник по безопасност на движението по пътищата.  В ролята на шофьори и пешеходци, децата прилагаха  своите знания за цветовете на светофара, пътните знаци и предимствата на пътя. Нашите възпитаници показаха знания за правилата на безопасно поведение на пътя, безопасна игра, правилно пресичане на уличното платно и културно поведение на пътя. Демонстрираха умения за ориентиране в пътната обстановка, с цел опазване живота и здравето им.