Съобщение 5

Тема на обучението: ,,Проектно – базирано обучение”, одобрена със Заповед РД 09-2747 от 14-07-2017г. на министъра на образованието и науката и УИН 26070007 в регистъра на МОН.