Съобщение 1

Тема на обучението: „Формирането на ключови компетентности – условие за повишаване на индивидуалния напредък на децата и личностното им развитие“