Прием

ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА МИРОСЛАВА

Уважаеми родители, 
Уведомяваме Ви за промяна в Наредба за условията и реда на записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив - решение за корекция
 №310 - Протокол №18/21.12.2020г. на Общински съвет Пловдив/

Съгласно ПДДГ за ПРИЕМАНЕ, ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА:

Приемането, записването, преместването и отписването на децата в ДГ «Мирослава» от 01.01.2017 г. се осъществява по Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и градини на територията на община Пловдив, приета с решение № 338, взето с протокол № 13 от 28.07.2016г. и изменена с Решение №206, взето с Протокол №11 от 21.06.2017г. на Общински съвет – Пловдив, в сила от 21.06.2017г.

По-подробна информация на следния линк: http://dz-priem.plovdiv.bg/
Прием

Необходими документи

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението под този текст.

Прием

Декларация за ползване на преференции

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението под този текст.

Прием

Заповед - 170А1748/14.07.2017год. на инж. Иван Тотев, кмет на гр. Пловдив

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението под този текст.

Прием

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението под този текст.

Прием

Приложение 1

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението под този текст.

Прием

Приложение 2

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението под този текст.

Прием

Приложение 3

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението под този текст.

Прием

Приложение 4

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението под този текст.

Прием
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg