КАЛЕНДАРНА 2021 година

КАЛЕНДАРНА 2020 година

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджет 2020

Бюджет 2020 година

Отчети на детската градина

Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. на ДГ "Мирослава" от 01.01.2019 г. до 31.12.2019

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Бюджет

Отчет за IV тримесечие на финансовата 2019 г

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Бюджет

Отчет за III тримесечие на финансовата 2019 г

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Бюджет

Отчет за II тримесечие на финансовата 2019 г

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Бюджет

Отчет за I тримесечие на финансовата 2019 г

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Бюджет

Утвърден нов бюджет за 2019г.

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджет за 2017 г. на ДГ "Мирослава" от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджет за 2017 г. на ДГ "Мирослава" от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението

Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджет за 2017 г. на ДГ "Мирослава" от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджет за 2017 г. на ДГ "Мирослава" от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Бюджет
Бюджет

Отчет за първото тримесечие на 2017 година

Бюджет

Отчет към 31 декември 2016 година.

Бюджет

Отчет за третото тримесечие на 2016 година.

Бюджет

Отчет за второто тримесечие на 2016 година.

Бюджет

Отчет за първото тримесечие на 2016 година

Бюджет

Отчет към 31 декември 2015 година

Бюджет

Отчет за последното тримесечие на 2015 година

Бюджет

Отчет за третото тримесечие на 2015 година

Бюджет

Отчет за второто тримесечие на 2015 година.

Бюджет

Отчет за първото тримесечие на 2015 година.

Бюджет
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg