Документи

Правилник за устройството и дейността на ДГ"Мирослава"

Покана за заседание на обществения съвет на ДГ "Мирослава" на 21.09.2018 год. / 17:30ч.

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението под този текст.

Документи

Покана за заседание на обществения съвет на ДГ "Мирослава" на 16.07.2018 год. / 17:30ч.

Документи

Покана за заседание на обществения съвет на ДГ "Мирослава" на 10.05.2018 год. / 17:30ч.

Документи

Покана за заседание на обществения съвет на ДГ "Мирослава" на 29.03.2018 год. / 17:30ч.

Документи
Документи

Покана за заседание на обществения съвет на ДГ "Мирослава" на 06.03.2018 год. / 17:30ч.

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението под този текст.

Документи

Покана до председателя на обществения съвет към ДГ "Мирослава" - Пловдив.

За да разгледате или изтеглите документа, кликнете върху изображението под този текст.

Документи

Покана за заседание на обществения съвет на ДГ "Мирослава" на 08.02.2018 год. / 17:30ч.

Документи

Покана за заседание на обществения съвет на ДГ "Мирослава" на 29.11.2017 год. / 17:30ч.

Документи

Правилник за устройство и дейността на ДГ "Мирослава"

Учебна 2017/2018 година

Документи

Държавна агенция за закрила на детето

Информация за социалните услуги в общността за деца

Документи

Доставчици

Документи

Практически насоки за действията в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации

Документи

Покана за заседание на обществения съвет на ДГ "Мирослава" на 27.04.2017 год.

Документи

Покана за заседание на обществения съвет на ДГ "Мирослава"

Документи

Процедура за реда и условията за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ДГ "Мирослава"

Документи

II. Заповед за обществен съвет в сайта на ДГ "Мирослава"

28 Декември 2016

Документи

III. Вътрешни правила за създаването, устройството и дейността на обществения съвет в ДГ "Мирослава"

Документи

III. Списък на членовете в обществения съвет

Документи

Решение за училищно настоятелство - №548 / 21.12.2016 год.

Документи
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg