Трета ПГ

Трета ПГ

Разпределение на основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в Трета ПГ в ДГ "Мирослава" за учебната 2017-2018 година.

Трета ПГ

Седмично разпределение на ситуациите в Трета ПГ за учебната 2017-2018 година в ДГ "Мирослава"

Трета ПГ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg