Втора група

Втора група

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВТОРА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2016 – 2017 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

Втора група

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВТОРА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2016 - 2017 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

Втора група

ИГРАЕМ, УЧИМ И ТВОРИМ

ПРАЗНУВАМЕ,СПОРТУВАМЕ И СЕ ВЕСЕЛИМ

ЗА ДА УВЕЛИЧИТЕ СНИМКИТЕ - КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ТЯХ !

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg