Групи 2016-2017 год.

За подробна информация за всяка една от групите, моля кликнете върху разположените по-долу индивидуални изображения за всяка една от тях.

Първа "А" група

Групи 2016-2017 год.

Първа "Б" група

Групи 2016-2017 год.

Втора група

Групи 2016-2017 год.

Трета ПГ "А" група

Групи 2016-2017 год.

Трета ПГ "Б" група

Групи 2016-2017 год.

Четвърта ПГ група

Групи 2016-2017 год.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg