Подготвителна група - 5 г.

Подготвителна група - 5 г.
Подготвителна група - 5 г.

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПГ-5Г. В ДГ”МИРОСЛАВА” ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

Подготвителна група - 5 г.

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИТЕ В ПГ-5Г. ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА В ДГ „МИРОСЛАВА”

Подготвителна група - 5 г.

ИГРАЕМ, УЧИМ И ТВОРИМ

ПРАЗНУВАМЕ,СПОРТУВАМЕ И СЕ ВЕСЕЛИМ

ЗА ДА УВЕЛИЧИТЕ СНИМКИТЕ - КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ТЯХ !

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg