Групи 2015-2016 год.

За подробна информация за всяка една от групите, моля кликнете върху разположените по-долу индивидуални изображения за всяка една от тях.

Първа А група

Групи 2015-2016 год.

Втора А група

Групи 2015-2016 год.

Втора Б група

Групи 2015-2016 год.

Подготвителна група - 5 г.

Групи 2015-2016 год.

Подготвителна група 6 г. - А

Групи 2015-2016 год.

Подготвителна група 6 г. - Б

Групи 2015-2016 год.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg